top of page
  • אורנה צח-גלרט, רו"ח

עצמאים ומעסיקים בקורונה - ועדת העבודה והרווחה בכנסת

עודכן: 18 בספט׳ 2021

רו"ח אורנה צח-גלרט מייצגת את לשכת רואי חשבון בדיון בוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה של הכנסת ביום 30.3.2020, בתוקף תפקידיה הציבוריים כיו"ר ועדת הקשר הארצית של הלשכה עם הביטוח הלאומי ונציגת הלשכה בכנסת בענייני הביטוח הלאומי.

הנושא: הצגת בעיות צפויות במשבר הקורונה ופנייה לעו"ד מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי - לפיצוי ושיפוי לעצמאים, לשכירים ולמעסיקים בשל משבר הקורונה.Comments


bottom of page