top of page
  • אורנה צח-גלרט, רו"ח

תיקונים בחוק הביטוח הלאומי בתוכנית הכלכלית החדשה

עודכן: 7 בספט׳ 2022

חוק הביטוח הלאומי תוקן לאחרונה בתיקונים עקיפים במסגרת חוק התוכנית הכלכלית שפורסם ברשומות ביום

18.11.2021 , ובמסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית שפורסם ברשומות ביום 15.11.2021 . המאמר יפרט את תמצית

התיקונים בחוק הביטוח הלאומי, לרבות את התיקון בסעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה בשל ההשלכה שיש להגשת

תביעות נכות לביטוח הלאומי על הפטור ממס.


Comments


bottom of page