top of page
  • אורנה צח-גלרט, רו"ח

ביטוח לאומי, הכנות לקראת סוף שנת מס 2012

עודכן: 7 בספט׳ 2022

קרדיט: עוקץ מערכות

סקירת נושאים רלוונטיים למעסיק ולחשב השכר לרבות הנושאים הבאים: העסקת עובדים זרים, דמי ביטוח מופחתים בשל זכאות לגמלה, קצבת נכות כללית, קצבת נכות מעבודה וקצבת זקנה. זמן שידור: 2:32:53

צפייה נעימה,

אורנה צח-גלרט, רו"ח

bottom of page