top of page
  • אורנה צח-גלרט, רו"ח

כנס אילת יולי 2017 היבטים שונים בפנסיה חובה לעצמאים

עודכן: 7 בספט׳ 2022


הרצאה של רו"ח אורנה צח-גלרט בכנס רואי חשבון באילת בחודש יוני 2017 בנושא החוק שמחייב עצמאים להפקיד כספים לפנסיה החל מינואר 2017 ואפשרות לפדות כספים במצב אבטלה.


בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההסדרים") יש פרק בשם "חיסכון וסיוע לעצמאים" בתחולה מיום 1.1.2017.

החוק כולל גם תיקונים בפקודת מס הכנסה, בחוק הביטוח הלאומי, בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ובחוק בית הדין לעבודה ומחייב להתקין תקנות.

קריאה נעימה,

אורנה צח-גלרט, רו"ח

bottom of page