top of page
  • אורנה צח-גלרט, רו"ח

2111-תשלומים לאחר ניתוק יחסי עבודה

עודכן: 31 באוג׳ 2022

ביום 13.3.2022 פרסם הביטוח הלאומי חוזר מעסיקים מספר 1500 בנושא תשלומים ששולמו לאחר פרישה מעבודה, כאשר הזכאות לתשלומים האלה נוצרה לאחר הפרישה מהעבודה לפי הסכם.

המאמר כולל סקירה קצרה של סוגי התשלומים שמשולמים לאחר ניתוק יחסי עבודה לעניין החבות בדמי הביטוח.Comments


bottom of page