top of page
Blue Flowers

רילוקיישן וחו"ל

תושב ישראל המועסק בחו"ל, ניתוק תושבות, תושב חוזר ועולה חדש

ייעוץ וייצוג למעסיק וליחיד בכל הקשור להתנהלות בינלאומית בביטוח הלאומי ובביטוח הבריאות, במצבי "נדידה" בין מדינות (Relocation) ובעת הפעלת אמנות בינלאומיות לביטחון סוציאלי. רלוונטי גם לתושב ישראל השוהה תקופות ארוכות בחו"ל.

להמשך קריאת המאמר

bottom of page