top of page
  • אורנה צח-גלרט, רו"ח

דמי לידה בקורונה - הוועדה המיוחדת בכנסת לנגיף הקורונה

עודכן: 18 בספט׳ 2021

רו"ח אורנה צח-גלרט מייצגת את לשכת רואי חשבון בתחילת חודש ינואר 2021 בוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש, מתוקף תפקידיה הציבוריים כיו"ר ועדת הקשר הארצית של הלשכה עם הביטוח הלאומי ונציגת הלשכה בכנסת בענייני הביטוח הלאומי.


הנושא: הצגת הבעיות שיכולות להתעורר בזכאות נשים בהיריון לדמי לידה ולדמי אבטלה במשבר הקורונה, אם לא יתוקן החוק בתקופת המשבר. לשכירות - אפשרות של שלילה מלאה או חלקית של דמי הלידה וגם של דמי האבטלה. לעצמאיות - קביעת בסיס נמוך של דמי לידה.Comments


bottom of page