top of page
  • אורנה צח-גלרט, רו"ח

מקבלי דמי אבטלה לפי צו סיווג מבוטחים

עודכן: 7 בספט׳ 2022

נותני שירותים רבים איבדו את פרנסתם כבר בתחילת משבר הקורונה. קבוצה של נותני שירותים כמו מורי דרך, אמנים, מדריכים, מרצים ומורים נחשבים לעניין הביטוח הלאומי בלבד כשכירים בתנאים מסוימים, לפי פירוט העיסוקים והתנאים המפורטים בתוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים.

עצמאים אלה החלו לקבל דמי אבטלה בתקופת החירום הראשונה (בחודשים מרץ עד יוני 2020), גם אם לא הביאו לביטוח הלאומי אישורים מהמעסיקים שנוכו מהם דמי ביטוח לאומי ובריאות כעובדים שכירים לפי החוק.


המאמר של רואת חשבון אורנה צח-גלרט מחודש מרץ 2021, מסביר את הכללים שפרסם הביטוח הלאומי בקשר עם חישוב דמי האבטלה ועם חישוב הפרשי דמי הביטוח הלאומי והבריאות של נותני שירות אלה, ואת הפרשנות שעולה מדברי ההסבר בקשר עם התנהלות נותני השירותים האלה למיצוי זכויות מירבי על פי החוק.

Comments


bottom of page