top of page
  • אורנה צח-גלרט, רו"ח

תיקוני חקיקה החל מיולי 2021 ומושגי יסוד במשבר הקורונה בהיבט הביטוח הלאומי

עודכן: 7 בספט׳ 2022

משבר הקורונה חייב את הביטוח הלאומי להיערך בתיקוני חקיקה בנושאים כמו דמי אבטלה, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, דמי לידה והורות ועוד.

הארכת כל ההטבות הסתיימה בסוף חודש יוני 2021.

החל מחודש יולי 2021 חוקקו חוקים חדשים קבועים והוארכה הוראת השעה באופן חלקי.Comments


bottom of page