top of page

ייעוץ, ייצוג, טיפול ומתן חוות דעת למבוטחים פרטיים בכל הקשור למעמד במוסד לביטוח לאומי ולסיווג ההכנסות, לחובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ולהחזרים מהמוסד לביטוח לאומי

להמשך קריאה

מקבלי פנסיה מוקדמת

הייעוץ כולל בדיקת נכונות הניכוי או תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות, בדיקת הזכאות לקבלת החזרים וטיפול בהחזר דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

להמשך קריאה

מיצוי זכויות לגמלאות הביטוח הלאומי

הזכאות לקבל את הגמלאות במלואן בעת הצורך, קשורה בדרך כלל לאופן קביעת המעמד במוסד לביטוח לאומי ולתשלום דמי הביטוח, למי שחייב לשלם בעד עצמו.

אי מילוי התנאים שבחוק עלול לגרום לסנקציות כלכליות משמעותיות למעסיקים ו/או למבוטחים.

להמשך קריאה

Blue Flowers

עצמאיים ויחידים

bottom of page